مشاوره

مشاوران ما در مارکت گرافی در تعریف دقیق چالش‌های سازمانی به شما کمک کرده  و راه حل مناسبی را برای حل این مسائل پیشنهاد خواهند داد.

در این مرحله، تمامی ابعاد مشکل به خوبی در نظر گرفته شده و بررسی خواهند شد. ما برای حل مشکلات سازمان‌ها راه حل های مختلفی ارائه می کنیم که شامل استراتژي‌ و تاکتیک‌های متفاوت و مرتبط با موقعیت حال‌ حاضر سازمان است.

خدمات مشاوره ما در مارکت گرافی به مدیران کسب‌وکارهای مختلف کمک می‌کند تا تصمیماتی دقیق‌تر را برای تخصیص بودجه به فعالیت‌های مارکتینگ و برندینگ خود اتخاذ کنند. مبنای تمامی راه حل‌های ما در مارکت گرافی، داد‌هایی مرتبط و قابل اتکاء برگرفته از بازار و صنعتی است که کسب‌وکار در آن فعال است.

خدمات بخش مشاوره ما شامل:

  • تهیه و تدوین استراتژی کسب‌وکار، بازاریابی و برندینگ
  • ارائه برنامه‌های مرتبط برای دیجیتالیزیشن و نوآوری در کسب‌وکارها
  • ارائه برنامه برای لانچ محصول
  • استراتژی برای ورود به بازار جدید
  • بازاریابی بین المللی

MarketGraphy

آژانس تمام خدمت مارکتینگ مارکت گرافی، در زمینه ارائه خدمات مارکتینگ و برندینگ به کسب و کارهای مختلف فعالیت می کند.

   MarketGraphy 2019 All rights reserved ©

 

Back to top