کسب و کار اینترنتی

وب سایت Airbnb
وب سایت Airbnb چگونه شکل گرفت
وب سایت Airbnb چگونه شکل گرفت 800 590 مونا مظاهری

وب سایت Airbnb که اخیراً به مبلغ 25/5 بیلیون دلار ارزش گذاری شده است در زمینه اجاره اتاق و به اشتراک گذاری فضاهای مسکونی مشغول به فعالیت است. هر فردی در هر…

read more

MarketGraphy

آژانس تمام خدمت مارکتینگ مارکت گرافی، در زمینه ارائه خدمات مارکتینگ و برندینگ به کسب و کارهای مختلف فعالیت می کند.

   MarketGraphy 2019 All rights reserved ©

 

Back to top