برندینگ

موفقیت طولانی هر کسب‌‌وکاری وابسته به برند آن است. برند یک شرکت، مهم‌ترین دارایی استراتژیک آن به شمار رفته و به خوبی می‌تواند آن کسب‌وکار را در بازار متمایز نماید.

خدمات برندینگ ما در مارکت‌ گرافی، با در نظر گرفتن مخاطبان و رقبا، به تعریف پیام و داستانی برای برند شما به بهترین شیوه ممکن کمک می‌کند. فرآیند برندینگ در مارکت گرافی شامل:

۱- تدوین استراتژی برندینگ

خدمات تدوین استراتژی برندینگ در مارکت گرافی با تحقیق در مورد بازار هدف و رقبای برند آغاز می‌شود. در تدوین این استراتژی، استراتژي‌های کسب و کار و مارکتینگ نقش مهمی ایفا می‌کنند.

این خدمات شامل:

  • تعیین پیام برند
  • تعیین مزیت رقابتی

در جریان این خدمات، استراتژی‌های کسب‌وکار، برند و رفتارهای کسب‌وکار را با هم هماهنگ کرده تا تصویری یکپارچه، شفاف و باورپذیر در ذهن مخاطبان‌ برند شکل گیرد.

۲- هویت برند

بر اساس استراتژی تدوین شده، هویتی برای برند شما در نظر گرفته خواهد شد و المان‌های بصری مناسبی برای نمایش این هویت به مخاطبان طراحی خواهد شد. برند استایل گاید یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مرحله است.

کلیه ارتباطات برند در بازار با توجه به این راهنمای استایل تعریف خواهند شد تا چارچوبی برای فعالیت‌های برندینگ و طراحی باشند.

در این سند، جزئیات مختلف یک برند مانند رنگ، فونت، تصویر، لحن و  …. به خوبی تعریف خواهد شد.

۳- رفتارهای برند

پس از تدوین استراتژی برند، با کاربرد تاکتیک‌ها و ابزارهای مختلف در پیاده‌ سازی استراتژی برندینگ در کنار کسب‌وکار شما خواهیم بود. این اقدامات و فرآیندها به منظور ایجاد تصویری متمایز از برند شما در ذهن مخاطبان انجام خواهند شد.

فرآیند برندینگ از داخل سازمان شروع می‌شود و بخش عظیمی از آن وابسته به کارکنان کسب‌وکار شما است تا بتوانند برند را به خوبی برای مخاطبان مجسم کنند. به همین دلیل، بخشی از فعالیت‌های ما در این قسمت انجام همکاری نزدیک با پرسنل شرکت شما است تا بتوانیم به خوبی برند شما را در دنیای واقعی مجسم کرده و به آن جان بخشیم.

MarketGraphy

آژانس تمام خدمت مارکتینگ مارکت گرافی، در زمینه ارائه خدمات مارکتینگ و برندینگ به کسب و کارهای مختلف فعالیت می کند.

   MarketGraphy 2019 All rights reserved ©

 

Back to top