بازی های جدی در مدیریت

بازی های جدی و نقش آن در مدیریت
بازی های جدی (Serious Games) و کاربرد آن در مدیریت
بازی های جدی (Serious Games) و کاربرد آن در مدیریت 800 376 برزو پورعبدالهیان

بازی های جدی و کاربرد آن ها در مباحث مدیریتی یکی از روندهای مطرح در سراسر دنیا است که در این مطلب به دلیل شکل گیری این بازی ها و…

read more

MarketGraphy

آژانس تمام خدمت مارکتینگ مارکت گرافی، در زمینه ارائه خدمات مارکتینگ و برندینگ به کسب و کارهای مختلف فعالیت می کند.

   MarketGraphy 2019 All rights reserved ©

 

Back to top