داستان های مدیریتی

کارلوس گون در شرکت نیسان
کارلوس گون در شرکت نیسان با بحران مواجه می شود
کارلوس گون در شرکت نیسان با بحران مواجه می شود 640 405 مونا مظاهری

در ادامه مطلب قبلی از وب سایت مارکت گرافی «از مدیر عاملی نیسان تا فرار در صندوقی فلزی از ژاپن- داستان زندگی کارلوس گون» در این مطلب به بررسی دلایلی…

read more
کارلوس گون
از مدیر عاملی نیسان تا فرار در صندوقی فلزی از ژاپن- داستان زندگی کارلوس گون
از مدیر عاملی نیسان تا فرار در صندوقی فلزی از ژاپن- داستان زندگی کارلوس گون 1274 768 مونا مظاهری

در این مطلب از وب سایت مارکت گرافی، به داستان شروع و افول کار کارلوس گون مدیرعامل سابق نیسان ژاپن می پردازیم که حتی ماجرای فرارش هم در جعبه ای…

read more

MarketGraphy

آژانس تمام خدمت مارکتینگ مارکت گرافی، در زمینه ارائه خدمات مارکتینگ و برندینگ به کسب و کارهای مختلف فعالیت می کند.

   MarketGraphy 2019 All rights reserved ©

 

Back to top