سرمایه گذار

روش برکس
روش برکس (Berkus Method) برای ارزش گذاری استارتاپ ها
روش برکس (Berkus Method) برای ارزش گذاری استارتاپ ها 1074 488 مونا مظاهری

روش های ارزش گذاری که برای تعیین ارزش یک استارتاپ توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار              می گیرند، بسیار متنوع است. در این روش ها،…

read more
استارتاپ درآپ باکس
استارتاپ درآپ باکس و عواملی که در موفقیت آن نقش داشتند
استارتاپ درآپ باکس و عواملی که در موفقیت آن نقش داشتند 800 489 مونا مظاهری

استارتاپ درآپ باکس سرویس ذخیره سازی دیجیتال و به اشتراک گذاری فایل ها به صورت آنلاین است که با استفاده از تکنولوژی رایانش ابری کار می کند. این استارتاپ با…

read more
استارتاپ موفق
استارتاپ موفق داشتن سخت است- عوامل موثر بر موفقیت استارتاپ ها
استارتاپ موفق داشتن سخت است- عوامل موثر بر موفقیت استارتاپ ها 800 396 نیما حق شناس

داشتن استارتاپ موفق سخت است از هر ۱۰ استارتاپ راه اندازی شده در دنیا، ۹ استارتاپ با شکست مواجه می شوند. عواملی که در موفقیت یک استارتاپ نقش دارند، بی…

read more

MarketGraphy

آژانس تمام خدمت مارکتینگ مارکت گرافی، در زمینه ارائه خدمات مارکتینگ و برندینگ به کسب و کارهای مختلف فعالیت می کند.

   MarketGraphy 2019 All rights reserved ©

 

Back to top