مجموعه ادراکی

چگونه از علم روانشناسی برای طراحی فراخوان ها برای عمل بهره گیریم؟
چگونه از علم روانشناسی برای طراحی فراخوان ها برای عمل بهره گیریم؟ 800 310 مونا مظاهری

فراخوان ها برای عمل که در مقاله «فراخوان ها برای عمل را موثر طراحی کنید» در مورد آن ها مطالعه کردید در واقع بر گرفته از علم روانشناسی هستند. این…

read more

MarketGraphy

آژانس تمام خدمت مارکتینگ مارکت گرافی، در زمینه ارائه خدمات مارکتینگ و برندینگ به کسب و کارهای مختلف فعالیت می کند.

   MarketGraphy 2019 All rights reserved ©

 

Back to top