پاسخ گویی به انتقاد

مدیریت رسانه های اجتماعی-قسمت دوم
مدیریت رسانه های اجتماعی-قسمت دوم مونا مظاهری

همان طور که در قسمت قبل این مقاله مطالعه کردید، مثال هایی در مورد نحوه مدیریت رسانه اجتماعی توسط چند برند عنوان گردید. حال در قسمت دوم، به این مسئله…

read more
مدیریت رسانه های اجتماعی- قسمت اول
مدیریت رسانه های اجتماعی- قسمت اول مونا مظاهری

در قسمت اول این نوشته به بررسی مثال هایی در زمینه مدیریت رسانه های اجتماعی توسط برندها می پردازیم و در قسمت دوم به راه حل هایی که می توان…

read more

MarketGraphy

آژانس تمام خدمت مارکتینگ مارکت گرافی، در زمینه ارائه خدمات مارکتینگ و برندینگ به کسب و کارهای مختلف فعالیت می کند.

   MarketGraphy 2019 All rights reserved ©

 

Back to top