پخش آگهی

تعداد تکرار پخش تبلیغات
چه تعداد تکرار برای پخش آگهی در رسانه مناسب است؟
چه تعداد تکرار برای پخش آگهی در رسانه مناسب است؟ 640 349 مونا مظاهری

در این مطلب از وب سایت مارکت گرافی به مسئله تعداد تکرار برای پخش آگهی برند پرداخته و بررسی می کنیم که چه تعداد تکرار برای یک آگهی مناسب است؟…

read more

MarketGraphy

آژانس تمام خدمت مارکتینگ مارکت گرافی، در زمینه ارائه خدمات مارکتینگ و برندینگ به کسب و کارهای مختلف فعالیت می کند.

   MarketGraphy 2019 All rights reserved ©

 

Back to top