طراحی call to action

چگونه از علم روانشناسی برای طراحی فراخوان ها برای عمل بهره گیریم؟
چگونه از علم روانشناسی برای طراحی فراخوان ها برای عمل بهره گیریم؟ 800 310 مونا مظاهری

فراخوان ها برای عمل که در مقاله «فراخوان ها برای عمل را موثر طراحی کنید» در مورد آن ها مطالعه کردید در واقع بر گرفته از علم روانشناسی هستند. این…

read more
فراخوان برای عمل
فراخوان برای عمل (Call to Action) را به نحو موثری طراحی کنید
فراخوان برای عمل (Call to Action) را به نحو موثری طراحی کنید 800 352 مونا مظاهری

قرار دادن فراخوان برای عمل (Call to Action) در هر پستی که در صفحه های شبکه های اجتماعی خود منتشر می کنید بسیار مهم است. این فراخوان ها برای عمل…

read more

MarketGraphy

آژانس تمام خدمت مارکتینگ مارکت گرافی، در زمینه ارائه خدمات مارکتینگ و برندینگ به کسب و کارهای مختلف فعالیت می کند.

   MarketGraphy 2019 All rights reserved ©

 

Back to top