مدیریت رسانه های اجتماعی

فراخوان برای عمل
فراخوان برای عمل (Call to Action) را به نحو موثری طراحی کنید
فراخوان برای عمل (Call to Action) را به نحو موثری طراحی کنید 800 352 مونا مظاهری

قرار دادن فراخوان برای عمل (Call to Action) در هر پستی که در صفحه های شبکه های اجتماعی خود منتشر می کنید بسیار مهم است. این فراخوان ها برای عمل…

read more
مدیریت رسانه های اجتماعی-قسمت دوم
مدیریت رسانه های اجتماعی-قسمت دوم مونا مظاهری

همان طور که در قسمت قبل این مقاله مطالعه کردید، مثال هایی در مورد نحوه مدیریت رسانه اجتماعی توسط چند برند عنوان گردید. حال در قسمت دوم، به این مسئله…

read more

MarketGraphy

آژانس تمام خدمت مارکتینگ مارکت گرافی، در زمینه ارائه خدمات مارکتینگ و برندینگ به کسب و کارهای مختلف فعالیت می کند.

   MarketGraphy 2019 All rights reserved ©

 

Back to top