نظم شخصی

فاکتورهای مورد نیاز برای ایجاد نظم شخصی
چگونه نظم شخصی ایجاد کنیم؟ (فاکتورهای مورد نیاز برای ایجاد نظم شخصی)
چگونه نظم شخصی ایجاد کنیم؟ (فاکتورهای مورد نیاز برای ایجاد نظم شخصی) 640 446 مونا مظاهری

در ادامه مطلب قبلی در مورد نظم شخصی، در این مطلب به بررسی فاکتورهای مورد نیاز برای ایجاد نظم شخصی می پردازیم. نظم شخصی ویژگی وراثتی نبوده، بلکه با تمرین و…

read more
نظم شخصی
نظم شخصی چیست و چه کمکی در دستیابی به اهداف می کند؟
نظم شخصی چیست و چه کمکی در دستیابی به اهداف می کند؟ 640 426 مونا مظاهری

نظم شخصی ابزاری بهینه و ستونی کلیدی در مدیریت زمان و دستیابی به اهداف است. این مفهوم با مرتب بودن، حضور به موقع داشتن در جلسات و مستندسازی بسیار متفاوت است. معیارهایی که برای…

read more

MarketGraphy

آژانس تمام خدمت مارکتینگ مارکت گرافی، در زمینه ارائه خدمات مارکتینگ و برندینگ به کسب و کارهای مختلف فعالیت می کند.

   MarketGraphy 2019 All rights reserved ©

 

Back to top