مصاحبه میان تیمی راهکاری جدید برای کاهش ریسک استخدام

مصاحبه میان تیمی

مصاحبه میان تیمی راهکاری جدید برای کاهش ریسک استخدام

مصاحبه میان تیمی راهکاری جدید برای کاهش ریسک استخدام 800 468 مونا مظاهری

استارتاپ ها در فاز رشد خود می بایست تصمیم ها و استراتژی های بسیار مهمی را اخذ کنند. یکی از این تصمیم گیری های مهم، تصمیم در خصوص استخدام نیرو است. استخدام کردن نیرو برای هر موقعیت شغلی در شرکت می تواند فرآیندی زمان بر باشد. از سوی دیگر، نتایج آن را هرگز نمی توان از قبل پیش بینی کرد. اشتباه کردن در این فرآیند منجر به اتلاف زمان و منابع زیادی خواهد شد. یکی از راهکارهای جالب و مبتکرانه ای که برای این مرحله به کار می رود روشی به نام «مصاحبه میان تیمی» است که در آن از کارکنان بخش های مختلف شرکت برای همکاری کردن در فرآیند استخدام استفاده می شود.

مصاحبه میان تیمی

مصاحبه میان تیمی

مصاحبه میان تیمی

استفاده از استراتژی مبتنی بر تیم برای استخدام نیروهای جدید، راهکاری کارآمد است. شرکت های بزرگی مانند آمازون از این راهکار برای استخدام نیرو استفاده می کنند. در روش مصاحبه میان تیمی کاندیداهای مورد نظر برای استخدام با کارکنانی از شرکت در خارج از حیطه تخصصی خود روبه رو می شوند. کارکنان شرکت به این منظور مأمور می شوند تا کاندیداها را ارزیابی کرده و از تناسب آن ها با فرهنگ سازمانی شرکت اطمینان حاصل کنند.

کاربرد این روش مزایای زیادی از جمله کنترل کیفیت فرآیند استخدام نیروها را با خود به همراه دارد. البته معایبی مانند افزایش فشار بر روی کارکنان شرکت برای تمرکز کردن بر روی فرآیندی غیر از مسئولیت اصلی خود در شرکت را نیز در بر خواهد داشت. در ادامه این مطلب مزایا و معایب روش مصاحبه میان تیمی برشمرده خواهند شد.

مزایای مصاحبه میان تیمی

۱هم گام با فرهنگ سازمانی و استاندارد های فعالیت حرفه ای

زمانی که بیش از یک مدیر در فرآیند تصمیم گیری دخیل است یا زمانی که سایر کارکنان شرکت برای ارائه بازخورد در جلسه مصاحبه دعوت شده و به صورت جمعی در فرآیند استخدام مشارکت دارند، کاندیدای مورد نظر برای استخدام به خوبی در معرض فرهنگ سازمانی شرکت قرار گرفته و با آن به خوبی آشنا خواهد شد. از سوی دیگر، کارکنان شرکت نیز به خوبی می توانند تشخیص دهند که آیا فرد مورد نظر برای استخدام می تواند در آن فرهنگ سازمانی به خوبی عمل کرده و موفق شود یا خیر؟

مشارکت گسترده کارکنان در امر استخدام نیروی جدید نشانگر یکپارچگی و شفافیت در فرآیند استخدام بوده و پایبندی به استانداردهای شرکت برای استخدام را به خوبی نشان می دهد.

۲امکان بررسی بهتر مهارت ها و شایستگی های مورد نیاز در کاندیدای مورد نظر

حضور کارکنان شاغل در واحدهای مختلف شرکت و مشارکت آن ها در انجام مصاحبه با کاندیدای مورد نظر می تواند بفهم درست و دقیقی را برای یافتن مهارت ها و شایستگی های مختلف کاندیدا به شما اعطاء کند. بعضی از این شایستگی ها و مهارت ها ممکن است به آسانی از طریق روش های سنتی که برای استخدام و مصاحبه مورد استفاده قرار می گیرند، قابل دست یابی نباشد.

کاربرد این روش می تواند برای تشخیص وجود مهارت های مختلف عنوان شده در رزومه کاندیدا کمک کننده باشد. داشتن مصاحبه های مختلف دیدگاه های بسیار دقیقی در مورد میزان شایستگی های فرد، دانش و مهارت های وی را در اختیار سازمان قرار می دهد. به عنوان مثال، زمانی که فردی از تیم برنامه نویسی سازمان با فردی که برای اخذ شغلی در حیطه بازاریابی درخواست داده است، مصاحبه می کند ممکن است به داشتن مهارت ها یا دانشی در وی در امر برنامه نویسی پی ببرد که می تواند برای تیم برنامه نویسی نیز مفید واقع شود.

۳از بین بردن تردید ها در زمینه فردی یا تیمی

حضور مصاحبه کننده های مختلف که از تیم های مختلفی از داخل شرکت گرد هم آمده اند می تواند مزیت دیگری را نیز با خود به همراه داشته باشد و آن نیز کاهش حدس و گمان های تیمی و فردی است. ممکن است یکی از اعضای تیم مصاحبه کننده عنوان کند که فرد مصاحبه شونده شباهت هایی با وی دارد که البته می تواند جنبه ای مثبت داشته باشد. این گونه اظهار نظرها و شک و تردید ها می توانند سبب عدم ارزیابی مناسب، دقیق و کارآمد شایستگی های فرد شوند.

زمانی که فرد مصاحبه شونده مهارت ها و توانایی های بسیار بالایی دارد ممکن است تیم مصاحبه کننده یا فردی از اعضای آن تیم، خود را در معرض خطر و نا امنی احساس کند که می تواند نقش وی در سازمان را دچار تزلزل نماید. ایجاد شدن این احساس خطر در میان اعضای تیم می تواند سبب رد شدن کاندیدا و عدم استخدام وی شود علیرغم این که ممکن است گزینه بسیار خوبی محسوب شود. به این تریتب شرکت شانس بسیار مناسبی برای جذب نیرویی بسیار شایسته را از دست خواهد داد.

این مشکل زمانی که تعداد زیادی از کارکنان شرکت از تیم های مختلف در این مصاحبه ها شرکت می کنند به طرز محسوسی کاهش می یابد.

معایب انجام مصاحبه های میان تیمی

۱کارکنان شرکت می بایست زمان مناسبی را برای انجام مصاحبه میان تیمی اختصاص دهند

شرکت کردن افراد زیادی از دپارتمان های مختلف شرکت در جلسه مصاحبه استخدامی فردی جدید امری بسیار زمان بر است. البته تکنولوژی های جدید این امکان را برای سازمان ها فراهم می آورند تا کاندیدایی را بدون نیاز به شرکت در جلسه های استخدام، ارزیابی کنند. یکی از این دسته تکنولوژی ها، پاسخ های ضبط شده در قالب ویدیو (Video-Recorded responses) هستند که به کارکنان شرکت این امکان را می دهند که در بازه زمانی دلخواه فیلم مصاحبه را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کنند. به این ترتیب، امکان ذخیره و سازمان دهی تعداد زیادی بازخورد در قالب اپلیکیشن های مختلف و یا ابزارهای دیگری که برای جمع آوری داده ها به کار می روند، برای کارکنان شرکت وجود خواهد داشت.

۲احتمال متوقف شدن یا پایان یافتن فرآیند استخدام

معایب مصاحبه های میان تیمی

معایب مصاحبه های میان تیمی

این راهکار مشارکتی برای استخدام میان تیمی می تواند تأثیر منفی دیگری نیز داشته باشد و آن افزایش طول مدت فرآیند استخدام است که به دلیل انجام تعداد زیادی مصاحبه صورت می گیرد. این امر سبب خواهد شد که افراد با استعداد به دلیل شرکت در جلسه های مختلف استخدامی قابل دسترسی نباشند. این مشکل در شرکت های مختلف به خصوص استارتاپ ها و شرکت هایی که در مرحله گسترش قرار دارند به شدت تأثیرگذار خواهد بود. عدم دسترسی به این افراد درست در زمانی روی می دهد که شرکت ها یا سازمان ها به این دسته از افراد برای پشتیبانی از رشد خود به شدت نیاز دارند. از سوی دیگر، ممکن است کاندیداهای مستعد و با توانایی بالا جذب رقبا یا شرکت هایی شوند که مدت زمان مورد نیاز در استخدام در آن ها بسیار کوتاه تر بوده یا از پیچیدگی کمتری برخوردار است.

۳افزایش تعداد سرآشپزها

زمانی که تعداد افرادی که در امر استخدام مشارکت می کنند، زیاد می شود میزان مخالفت ها، بحث ها و دیدگاه ها نیز به همان نسبت افزایش یافته که به نوبه خود منجر به طولانی شدن زمان گرفتن بازخورد خواهد شد. کارکنان شرکت که در استخدام های میان تیمی شرکت می کنند ممکن است برای تصمیم گیری نیاز به منطقی شفاف و باز شدن موضوع برای توجیه هر گونه اقدام انجام گرفته از سوی سایر همکاران خود داشته باشند. کارکنان مشارکت کننده در استخدام میان تیمی نیاز دارند تا در جریان ارتباطات بیشتری از سوی بخش هایی مانند منابع انسانی شرکت قرار گیرند تا کاملاً نسبت به انجام صحیح این فرآیند مطمئن شوند. از این افراد بابت زمانی که برای انجام فرآیند استخدام میان تیمی اختصاص داده اند به خوبی می بایست قدردانی شود و نظرات و بازخوردهای آن ها به خوبی شنیده شده و مورد اقدام قرار گیرد.

نظر شما در مورد شیوه استخدامی میان تیمی چیست؟ آیا فکر می کنید که می تواند در شرکت شما موثر باشد؟ در صورت به کار بردن این شیوه استخدامی در شرکت خود، معایب آن بیشتر خواهد بود یا مزایای آن؟

Leave a Reply

MarketGraphy

آژانس تمام خدمت مارکتینگ مارکت گرافی، در زمینه ارائه خدمات مارکتینگ و برندینگ به کسب و کارهای مختلف فعالیت می کند.

   MarketGraphy 2019 All rights reserved ©

 

Back to top